"De Stichting Sittard Rosa Lima, opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken van Lima (Peru) financieel te ondersteunen. De bewoners van Sittard-Geleen worden mede door de informatie over deze projecten bewust gemaakt van de verhoudingen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden.".
 
 

 
Jacques Tonnaer
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega bestuurder Jacques Tonnaer. Gedurende vele jaren heeft hij met groot enthousiasme in woord en daad de activiteiten van onze stichting ondersteund.

Wij wensen zijn echtgenote Elly, dochter Marjolein en kleinzoon Jacob veel kracht en sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur stichting Sittard Rosa Lima

Tonnaer werd 87 jaar oud. Hij is geboren in Hoensbroek en was aanvankelijk lid van de KVP, die in 1980 opging in het CDA. Geruime tijd daarvoor, in 1968 stapte Tonnaer over naar de PPR, die hij mede oprichtte. De partij ging met drie andere in 1990 samen in GroenLinks. Tonnaer was burgemeester van Schinveld van eind 1967 tot 1975. Een deel van die periode (1969 tot 1974) was hij ook fractieleider van de PPR in de Eerste Kamer.In 1975 werd Tonnaer de eerste PPR-burgemeester van Nederland. Zijn benoeming veroorzaakte opschudding, omdat op de voordracht alleen kandidaten van de KVP stonden. Met name die partij en VVD reageerden ontstemd. Na zijn aantreden smolt de weerstand weg. Door zijn manier van opereren wist Tonnaer uiteindelijk brede steun te verwerven. Na zijn terugtreden bleef hij in Sittard wonen, waar hij ook betrokken was bij een twintigtal verenigingen en organisaties, met name op het gebied van ontwikkelingswerk, natuur, cultuur en gehandicaptenzorg.

Artikel De Limburger 21 juni 2019
 

“Stichting Sittard Rosa Lima houdt op te bestaan per 01-01-2020

Bij gelegenheid hiervan heeft het bestuur een boekje samengesteld, waarin wordt teruggeblikt op 25 jaar bijzondere samenwerking tussen pater Jan Brinkhof in Lima (Peru) en de Stichting Sittard Rosa Lima en haar vele donateurs. 

Dit boekje kunt u hier Boekje en hiernaast downloaden.

De website zal tot augustus 2020 beschikbaar zijn.

 

Hieronder kunt u alvast kennis nemen van het inleidend artikel van de voorzitter van SRL, de heer Jo Beckers”

Toen we 25 jaar geleden met een groep mensen uit de kring van vredesbeweging, wereldwinkel en kerken bij elkaar kwamen, konden we niet vermoeden dat onze aanzet om te komen tot een “brug” tussen Sittard en Lima (Peru) zo veel weerklank zou vinden. Vele betrokken inwoners van Sittard e.o. aan de ene kant en actieve en strijdbare mensen, vooral vrouwen, in de sloppenwijk Comas te Lima aan de andere kant. Het ging immers om een “retourtje Lima”: donateurs en sponsors van hier financierden eetplaatsen en andere projecten ginds en door middel van brieven, jaarverslagen, publicaties en beeldmateriaal vanuit Peru ontstond hier een duidelijk beeld van wat het betekende om een nieuw leven te moeten opbouwen in een sloppenwijk. Onze contacten verliepen steeds via pater Jan Brinkhof en gedurende de eerste jaren ook via enkele zusters van de orde van de Goddelijke Voorzienigheid. Zij voorzagen ons van informatie en bewaakten de juiste uitvoering van de projecten die SITTARD-ROSA-LIMA financieel mogelijk maakte. De laatste jaren werden we enkele keren geconfronteerd met aanzienlijke overschrijdingen van de begrote bedragen voor de te bouwen projecten. Reden was de aanscherping van de bouwvoorschriften door de overheid ten gevolge van schade door aardbevingen. Hierdoor moesten o.a. funderingen fors verstevigd worden. Ook speelde een rol dat er steeds meer mensen betaald werk vonden en er vaker met betaalde krachten gewerkt moest worden. Voor pater Jan Brinkhof, die vorig jaar zijn tachtigste verjaardag vierde, is het steeds moeilijker geworden om de bouwprojecten, veelal in de “nieuwe”wijken, hoog gelegen op de bergen, persoonlijk te bezoeken. Daar zijn (nog) geen straten en dat betekent geruime tijd klimmen over moeilijk begaanbare bergpaden. Gelet op deze ontwikkelingen lag het dan ook voor de hand dat het bestuur van SITTARDROSA- LIMA afgelopen zomer overleg voerde met pater Brinkhof hoe de toekomst er zou uitzien. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat het niet verantwoord was om op dezelfde weg verder te gaan. Een opvolger voor het opbouwwerk komt er niet en ook is er op dit moment nog geen nieuwe pastoor benoemd. Ook is gebleken dat het pater Jan niet gelukt is om een “equipe” (team) te formeren die zijn rol als betrouwbaar intermediair tussen aanvragers en donateurs overneemt. Het bestuur van SITTARD-ROSA-LIMA heeft dan ook besloten om met zijn activiteiten te stoppen. In de afgelopen 25 jaar was het mogelijk om de bouw van 23 comodores (gaarkeukens/ eetplaatsen), 5 onderkomens voor vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen en 3 jongerencentra te realiseren, en een aantal kleinere projecten en vormingsactiviteiten. Dankzij de medewerking van onze donateurs, verenigingen, maatschappelijke organisaties , instellingen en gemeente kon er een bedrag van meer dan  900.000,- geïnvesteerd worden.
Met de uitgave van dit boekje willen we aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van onze doelstelling verantwoording afleggen èn natuurlijk van harte bedanken.
Sittard-Geleen, september 2019
Jo Beckers, voorzitter

 

logo witDownload hier het boekje, 10 mb


Privacyverklaring
In het kader van gewijzigde wetgeving heeft het bestuur van de Stichting Sittard Rosa Lima de volgende privacyverklaring vastgesteld.
(zie link)